จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2553

(ร่าง)เลขลำดับในภาษาโปรตุเกส (Números Ordinais-Ordinal Numbers)

Números Ordinais -Ordinal Numbers
โดย พิทยะ ศรีวัฒนสาร

Ordinal Numbers
Ordinal numbers are used to express the position or order in a sequence. In English the ordinal numbers from 1 to 10 are: first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. See the equivalents in Portuguese. Note that in Portuguese the ordinal numbers have feminine and masculine forms.

Ordinal Numbers are used to refer to the floors in a building, to place positions in a competition etc.
Examples:
Eu moro no terceiro andar. (I live on the third floor).
In the chart below study the pronunciation of the Ordinal Numbers. Click the arrow to hear the sound of each word.

Number Masculine Feminine
First Primeiro Primeira
Second Segundo Segunda
Third Terceiro Terceira
Fourth Quarto Quarta
Fifth Quinto Quinta
Sixth Sexto Sexta
Seventh Sétimo Sétima
Eighth Oitavo Oitava
Ninth Nono Nona
Tenth Décimo Décima

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น