จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2553

การตั้งคำถาม “ใคร อะไร ที่ไหน เมื่อไร ทำไม อย่างไร” ในภาษาโปรตุเกส

โดย พิทยะ ศรีวัฒนสาร
Bidya Sriwattanasarn
(ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.easyportuguese.com/ เป็นอย่างยิ่ง - Muito obrigado!)

Quem? กิง ? ใคร ? Who?
Quem é você? กิง แอ โว๊เซ๊? คุณเป็นใคร Who are you?
Quem são vocês? กิง เซา โว๊เซ๊? พวกคุณเป็นใคร Who are you?
(In this case the verb ser – to be - must agree with the person vocês. )
Quem é ela? กิง แอลละ? เธอเป็นใคร? Who is she?

What? O que?
O que é isso? อู๊ กึ แอ อีชชุ๊ ? นี่คืออะไร? What is this?
O que você faz? อู๊ กึ โว๊เซ๊ ฟาซึ? คุณทำอะไร? What do you do?

Onde? (อ๊งดึ) ที่ไหน? Where?

De onde você é? ดึ อ๊งดึ โวเซ๊ แอ? คุณมาจากที่ไหน? Where are you from?
Onde está a cadeira? อ๊งดึ อี๊ชต๊า กะได๊ระ? เก้าอี้อยู่ที่ไหน? Where is the chair?
(คำนำหน้านาม-article - a ต้องสอดคล้องกับเพศและพจน์ของคำ ในที่นี้ cadeira เป็นเพศหญิงจึงต้องใช้ a )

Onde estão os carros? อ๊งดึ อีชเตา อูช การ์รูช? รถยนต์อยู่ที่ไหน? Where are the cars?
(carros เป็นคำพหูพจน์ เพศชาย จึงต้องใช้ article “os” )
Onde você mora? อ๊งดึ โวเซ๊ มู๋ระ? คุณอาศัยอยู่ที่ไหน ? Where do you live?
Onde vocês moram? อ๊งดึ โวเซ๊ มู๋เร๊า? พวกคุณอยู่ที่ไหน? Where do you live?

Quando? กวานดู๊ ? เมื่อไหร่? When?
Quando você vai viajar? กวานดู๊ โวเซ๊ ไว๊ วิอ๊ายาร์ ? คุณจะไปเที่ยวเมื่อไหร่? When are you going to travel?
Quando você joga futebol? กวานดู๊ โว๊เซ ยู๊ก๊ะ ฟุตตึบอลลึ? คุณเล่นฟุตบอลตอนไหน ? When do you play soccer?

Por que? porque...... ป๊อ กึ......... ปอกึ / ทำไม ? เพราะ......... Why? because ....
- Carlos - Por que você está em casa? การ์ลูช - ป๊อ กึ โวเซ๊ อีชต๊า ไอ ก๊าซะ? การ์ลูช- ทำไมคุณถึงอยู่ที่บ้านล่ะ?
Why are you at home?
Célia - Porque estou doente! ปอกึ อิชโต ดุเอนตึ. เพราะว่าฉันไม่สบาย Because I’m sick.
(หมายเหตุ ในประโยคคำถาม ให้เขียนคำว่า por que" แยกกัน แต่ในประโยคบอกเล่าให้เขียนติดกัน Note that in question the word “por que” comes separated and in the answer “porque” comes together.)

Quanto? /Quantos/ Quantas กวานดุ๊? กวานดุช? กวานตาช? เท่าไหร่ (How many/How much?)

Quanto custa isso? or Quanto isso custa? กวานตู๊ กุชต๊า อีชซู? หรือ กว๊านตู๊ อิ๊ชซู กุชตา? ของสิ่งนี้ราคาเท่าไหร่ How much is this? (ใช้ในการถามราคาสิ่งของ ให้ใช้ประโยค "Quanto custas- กว๊านตุ๊ กุชตาช" When asking about the price of something the sentence “Quanto custa” must be used )

Quanto custa esta camisa? กว๊านตุ๊ กุชต๊า อี๊ชตา กามิ๊ซะ? เสื้อเชิ้ตตัวนี้ราคาเท่าไร? How much does this shirt cost?
Quantos livros você tem? ก๊วานตุ๊ ลี๊ฟรุช์ โว๊เซ๊ ไตม์ ? คุณมีหนังสือกี่เล่ม ? How many books do you have?
(เมื่อถามถึงจำนวนหนังสือหรือปริมาณของ ต้องใช้พจน์ของคำถามให้สอดคล้องกับจำนวนสิ่งของด้วย-In this case, when asking about quantity or amount the word “Quantos” must agree with the noun livros . )

Quantas revistas você comprou? กว๊านตุ๊ รึวิชตาช โว๊เซ๊ กงปรู ? คุณซื้อนิตยสารกี่เล่ม ? How many magazines did you buy?
(คำถามกับพจน์ของสิ่งของที่ถามต้องสอดคล้องกันด้วย- In this case, when asking about quantity or amount the word “Quantas” must agree with the noun revistas.)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น