จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2553

(ร่าง) ภาษาโปรตุเกสว่าด้วยบุคคลในครอบครัว

อังกฤษ โปรตุเกส ไทย
Auntie tia
Boy menino
Boyfriend namorado
Brother irmão
Brother-in-law cunhado
Cousin (female) prima
Cousin (male) primo
Daughter filha
Family família
Father pai
Father (informal) papai
Father-in-law sogro
Friend (female) amiga
Friend (male) amigo
Girl menina
Girlfriend namorada
Granddaughter neta
Grandfather vovô / avô
Grandmother vovó / avó
Grandson neto
Husband marido
Mother mãe
Mother (informal) mamãe
Mother-in-law sogra
Sister irmã
Sister-in-law cunhada
Son filho
Stepdaughter enteada
Stepfather padrastro
Stepmother madrastra
Stepson enteado
Uncle tio
Wife esposa

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น